döngü için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zyklus · Kreislauf · diğer çevirileri

döngü Zyklus

Belki de bu sezon Beethoven döngüsünü ezberden çalarız.

Vielleicht spielen wir in dieser Saison den Beethoven-Zyklus auswendig?

Sonunda, bir sonraki döngü başladı.

Endlich hat der nächste Zyklus begonnen.

döngü Kreislauf

Violet, kısır döngüyü sen bozuyorsun.

Violet, du brichst den Kreislauf.