dört için Türkçe-Almanca çeviriler:

vier · diğer çevirileri

dort

dört vier

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Dört ay sonra.

Vier Monate später

Dört aday, üç kişilik yer.

Vier Kandidaten, drei Plätze.