düşünce için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gedanken, Gedanke · Idee · denken · Meinungen, Meinung · Ansicht · Bedenken · Vorstellungen, Vorstellung · gedacht · Überlegungen, Überlegung · diğer çevirileri

düşünce Gedanken, Gedanke

Korkutucu bir düşünce.

Ein erschreckender Gedanke.

Bu düşünceleri robot beynine kim yerleştirdi?

Wer gab euren Roboterschädeln solche Gedanken ein?

Kafamda derin düşünceler var.

Ich habe tiefsinnige Gedanken.

düşünce Idee

İlginç bir düşünce, Majeste.

Eine interessante Idee, Majestät.

Illia hoş biri. Ama benim için o bir kadın değil, bir düşünce.

Illia ist wundervoll, aber für mich ist sie keine Frau, sondern eine Idee.

Çok iyi bir düşünce bu.

Oh, das ist eine gute Idee.

düşünce denken

Seninki ise rasyonel düşünce.

Deine ist rationales Denken.

Sanırım mum ışığında genç adamları ucuz, erotik düşünceleri, erotik akılları da var!

Bei Kerzenlicht, denke ich, auf die billig erotische Tour junger Männer mit billig erotischen Gedanken.

Sanatsal bir bakışa ve bağımsız düşünceye ihtiyacı vardı.

Es wird eine künstlerische Vision und ein eigenständiges Denken gebraucht.

düşünce Meinungen, Meinung

İkinci bir düşünce mi istiyorsun?

Willst du eine zweite Meinung?

Bu bardak gibi sen de düşünce ve dedikodularla dolusun.

Wie diese Schale bist du voller Meinungen und Spekulationen.

Bir kaç düşünce duymak istiyorum.

Ich will 'n paar Meinungen hören.

düşünce Ansicht

Ed'in bazı eski tarz düşünceleri vardır.

Ed hat einige altmodische Ansichten.

Duyguları ve düşünceleri olan biriyle.

Jemanden mit Ansichten und Gefühlen.

düşünce Bedenken

Çok fazla düşünce

Zu viel Bedenken.

düşünce Vorstellungen, Vorstellung

Bu düşünce dayanılır gibi değil.

Diese Vorstellung ist unerträglich!

düşünce gedacht

Tamam, biraz garip görünüyor. Ama bu çok bağnaz bir düşünce.

Gut, sie sieht vielleicht komisch aus, aber das ist engstirnig gedacht!

düşünce Überlegungen, Überlegung

Çok iyi bir düşünce.

Eine sehr gute Überlegung.