düşürmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

demütigen · erniedrigen · stürzen · senken · abschießen · diskreditieren · reduzieren · umbringen · diğer çevirileri

düşürmek demütigen

Beni aldattı ve küçük düşürdü.

Er habt mich betrogen, mich gedemütigt.

Başkan küçük duruma düştü.

Der Präsident wurde gedemütigt.

Bu adam, beni küçük düşürdü.

Dieser Mann hat mich gedemütigt.

düşürmek erniedrigen

Bu tasma bizi küçük düşürüyor.

Diese Leine erniedrigt uns beide.

Kendimi küçük düşürerek!

Mich erniedrigt hab!

Richard beni bulacak ve seni tekrar küçük düşürecek.

Richard wird mich finden. Und er wird dich wieder erniedrigen.

düşürmek stürzen

O iyi. Düşerken bileğini burkmuş.

Ein verstauchtes Handgelenk vom Sturz.

En iyi ihtimalle düşerek ölürsün.

Bestenfalls tötet dich der Sturz.

Norfolk dedi ki, Wolsey düşerse, sen

Norfolk meint, Wolsey könnte stürzen

düşürmek senken

Vücut ısısını düşürmek için.

Um die Körpertemperatur zu senken.

Mülk değerini düşürüyor muyumdur?

Senke ich damit den Immobilienwert?

düşürmek abschießen

Flintlock düştü efendim ve çanak korunuyor gibi görünüyor, tamam.

Flintlock wurde abgeschossen und die Schüssel scheint geschützt zu sein. Over.

düşürmek diskreditieren

Kral sizi gözden düşürdü.

Der König diskreditiert Euch.

düşürmek reduzieren

Carcetti, Bobby Harrison hakkındaki tüm ciddi suçlamaları düşürdü ve diğer suçlamaları da küçük cezalarla atlatmasını sağladı.

Carcetti konnte die belastendsten Anklagepunkte abwenden und die weiteren auf kleine Geldstrafen reduzieren.

düşürmek umbringen

Belki eski asker kankasıyla ilişkisi olduğunu düşündü, ve onu öldürdü.

Vielleicht dachte er, sie vögelt ihren alten Armeekumpel, also hat er ihn umgebracht.