düşleri

Tüm anasistemler çöktü, güç seviyeleri hızla düşüyor.

Alle Hauptsysteme versagen. Energieniveaus fallen rapide.

Delil yetersizliğinden dolayı, davanın düşmesini talep ediyoruz.

Ich beantrage Klageabweisung aufgrund mangelnder Beweise.

Belki bir yangın ya da ormana düşen bir uçak.

Vielleicht ein Feuer, oder ein Flugzeug ist abgestürzt.

Bir Messerschmitt devriye uçağı onu düşürmüş.

Eine verirrte Messerschmidt erwischte ihn.

Ama payımıza düşeni istiyoruz.

Aber wir wollen unsern Anteil.

Bu gece, Lilith'in en karanlık düşleri gerçek olacak.

Heute Nacht wird Liliths dunkelster Traum Wirklichkeit.

Ben de üstüme düşeni yapıyorum.

Auch ich leiste meinen Beitrag.

Ve bu beni dehşete düşürdü.

Dieses Bedürfnis entsetzte mich.

Domino taşları gibi düşüyor ar.

Sie fallen wie Dominosteine.

Siraküza düşerse bütün Sicilya düşer, sonra da İtalya.

Wenn Syrakus fällt, dann fällt erst Sizilien, dann Italien.