düşman için Türkçe-Almanca çeviriler:

Feinde, Feind · feindlich · Gegner · Erzfeind · Nemesis · Hauptfeind · diğer çevirileri

düşman Feinde, Feind

Onlar benim de düşmanım.

Sie sind auch meine Feinde.

Burada senin düşmanın yok.

Sie haben keine Feinde hier.

Ortak çıkarlarımız var. En azından ortak bir düşmanımız var.

Wir haben dieselben Interessen oder zumindest einen gemeinsamen Feind.

düşman feindlich

Ve siz de bir düşman askerisiniz.

Sie sind ein feindlicher Soldat.

Düşman kuvvetleri kuzeye ilerliyorlar.

Feindliche Truppen Richtung Norden.

Düşman kuvvetleri durduruldu.

Feindliche Truppen aufgehalten.

düşman Gegner

Tahta bacaklı düşmanımızın kanıtı.

Spuren unseres holzbeinigen Gegners.

Bir düşman daha indirildi.

Noch ein Gegner ausgeschaltet.

Bu adam senin düşmanın.

Dieser Mann ist dein Gegner.

düşman Erzfeind

Daha önce hiç düşmanım olmamıştı.

Ich hatte nie einen Erzfeind.

Sherlock Holmes'ün baş düşmanı.

Oh, Sherlock Holmes' Erzfeind.

Bu bilgisayar değil bu benim baş düşmanım.

Das ist kein Computer. Das ist mein Erzfeind.

düşman Nemesis

Bir anlamda, Korgano Masaka'nın düşmanı.

Korgano ist gewissermaßen Masakas Nemesis.

O düşman değil, öyle değil mi?

Er ist doch keine Nemesis?

Ve biz tiksiniriz ama düşman yapar mı?

Und wir verabscheuen nur die Nemesis. Ja, Sir.

düşman Hauptfeind

Maalesef düşmanları balinalardan çok daha saldırgan.

Leider ist ihr Hauptfeind wesentlich aggressiver.