düşmanca için Türkçe-Almanca çeviriler:

feindlich · feindselig · unfreundlich · diğer çevirileri

düşmanca feindlich

Ve siz de bir düşman askerisiniz.

Sie sind ein feindlicher Soldat.

Düşman kuvvetleri kuzeye ilerliyorlar.

Feindliche Truppen Richtung Norden.

Düşman kuvvetleri durduruldu.

Feindliche Truppen aufgehalten.

düşmanca feindselig

Birbirine amansızca düşman iki insansı.

Zwei unwiderruflich feindselige Humanoide.

Dr. Lightman doğuştan düşmanca davranır.

Dr. Lightman wurde feindselig geboren.

New York tehlikeli ve düşmanca bir yer olabilir.

New York City kann gefährlich und feindselig sein.

düşmanca unfreundlich

Düşmanca bir davranışta bulundunuz.

Sie begingen einen unfreundlichen Akt.

Düşman görevliler ve dost olmayan yerliler.

Feindliches Personal und unfreundliche Einheimische.