düşmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

fallend, fallen · denken · sinkend, sinken · hinfallen · stürzen · einfallen · abfallen · schicken · herunterfallen · diğer çevirileri

düşmek fallend, fallen

Tüm anasistemler çöktü, güç seviyeleri hızla düşüyor.

Alle Hauptsysteme versagen. Energieniveaus fallen rapide.

Bir gün, Stephen düşecek.

Eines Tages wird Stephen fallen.

Tansiyonu ve oksijen satürasyonu düşüyor.

Blutdruck und Sauerstoffsättigung fallen!

düşmek denken

Daha az kemikli düşün.

Denken Sie weniger knochig.

Bunu bir düşünün çocuklar.

Denkt darüber nach, Jungs.

Bir düşün. Pushkin, Lermontov, Tolstoy.

Denke an Puschkin, Lermontow, Tolstoi.

düşmek sinkend, sinken

BP'si düşüyor, belki de trombolitik yüklemeliyiz.

Ihr Blutdruck sinkt. Wir sollten Thrombolytika geben.

Helena'nın ateşi düşüyor.

Helenas Fieber sinkt.

Hisse değerleri düşüyordu.

Unsere Aktien sanken.

düşmek hinfallen

Evet, baban geçen yıl düştü.

Vater ist letztes Jahr hingefallen

Ne kadar komik düştü!

Sie ist lustig hingefallen.

Lisa'da siğil çıktı. Yapma! Çarşamba Keith düştü, bacağında sıyrık var,

Lisa hat Dornwarzen, Keith ist hingefallen und hat sich das Bein aufgeschürft,

düşmek stürzen

O iyi. Düşerken bileğini burkmuş.

Ein verstauchtes Handgelenk vom Sturz.

En iyi ihtimalle düşerek ölürsün.

Bestenfalls tötet dich der Sturz.

Norfolk dedi ki, Wolsey düşerse, sen

Norfolk meint, Wolsey könnte stürzen

düşmek einfallen

Bu kadar zekice bir stratejiyi nasıl düşündün?

Wie ist dir so eine brillante Strategie eingefallen?

Bunu ne zaman düşündün?

Wann ist dir das eingefallen?

düşmek abfallen

Ama "R-B-A" harfleri düşmüş.

Aber das "K-L" ist abgefallen.

düşmek schicken

Peşine düşelim mi? Riske giremeyiz.

Schicken wirjemanden hinterher, in Zivil?

düşmek herunterfallen

Bir tane inci düştü sanırım.

Eine Perle ist heruntergefallen.