dükkan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Laden · Geschäft · Shop · diğer çevirileri

dükkan Laden

Olay mahallinden birkaç blok ötede açık bir dükkan olacaktı.

Ein paar Blocks vom Tatort müsste ein offener Laden sein.

Burası gerçekten güzel bir dükkan var.

Das ist ein sehr schöner Laden.

Dükkan gibi bir şey mi bu? Hayır.

Ist das ein Laden, oder so?

dükkan Geschäft

Bir dükkan açmak istiyorum.

Ich möchte ein Geschäft eröffnen.

Yeni bir tür dükkan.

EINE NEUE ART GESCHÄFT

Hepimize bir iyilik yap ve başka bir yerde dükkan aç.

Tue uns allen einen Gefallen und baue woanders ein Geschäft auf.

dükkan Shop

Dükkan seni öldürmesi için birini mi gönderdi?

Der Shop hat jemanden geschickt, um dich zu töten?

Dükkan bir savaş başlatmak istiyor.

Den Shop möchte ein Krieg beginnen.