dünyam

Gelişinle birlikte dünyam değişti.

Mutwilliges Brise singeth etwas Melodie

Yoksa o dünya esas gerçek ve benim dünyam sadece bir rüya mı?

Oder ist diese Welt die tatsächliche Wirklichkeit und meine Welt nur ein Traum?

Dinle, tamam Bak, bak Etrafına bir bak. Bu benim dünyam, tamam mı?

Alles klar, sieh dich um, guck dir alles hier an, das ist meine Welt, ok?

Benim adım Alice ve burası benim dünyam.

Ich heiße Alice und das ist meine Welt.

Pekala, Jay, bu benim dünyam, tamam mı?

Fein, Jay, aber das ist meine Welt, ok?

O benim bütün dünyam.

Er ist meine ganze Welt.

Bu dünya benim dünyam değil.

Es ist nicht meine Welt.

Bu benim dünyam, senin değil.

Das ist meine Welt, nicht deine.

Bu benim dünyam, benim ülkem!

Es ist meine Welt, mein Land.

Bu benim dünyam değil.

Dies ist nicht meine Welt.