dünyayı

Güçlerimizi birleştirirsek kolayca dünyaya dönebiliriz.

Wennwir unsereKräftevereinen, könnenwir ohneweitereszurück.

Dünyaca ünlü, meşhur kavite aramamızın keyfini çıkartın.

Genießt unsere ewig populären, Weltberühmtesten Leibesvisitationen.

Helium'un kaderi mühürlendi, Dünyalı.

Heliums Schicksal ist besiegelt, Erdling.

Dünya çapında bir yayınevinde üç dergi çıkartıyordum.

Ich leitete drei Zeitschriften bei einem globalen Verlagshaus.

Ayrıca, bu korkunç dünya yaratıkları çok lezzetli.

Außerdem sind diese schrecklichen Erden-Kreaturen köstlich.

Sana dünyaca ünlü güveçte tavuklu cipsimden yapacagim.

Ich mache Ihnen meine weltberühmten Hähnchen-Nachos.

Hayır ama Dünya oyuncağım var.

Nein, ich habe aber eine Spielzeugerde.

Bunlar sizin ilk üç dünya savaşınızı yaşamadılar.

Sie sind Ihren ersten drei Weltkriegen entkommen.

Ama niye beni Dünya'da bıraktınız?

Warum habt ihr mich alleingelassen?

Dünya'ya bir yol bul.

Finde einen Weg zur Erde.