dünyevi için Türkçe-Almanca çeviriler:

weltlich · irdisch · diğer çevirileri

dünyevi weltlich

Tüm dünyevi zevklerden feragat ediyorum.

Ich versage allen weltlichen Annehmlichkeiten.

Tüm Dünyevi Eşyalarınızdan Vazgeçin

ENTSAGET ALLEN WELTLICHEN GÜTERN

O benim tek dünyevi varlığım.

Das ist mein einziges weltliches Gut.

dünyevi irdisch

Cennet ve cehennem, her ikisi de dünyevi olabiliyor.

Paradies und Hölle können beide irdisch sein.

Doğa bu. Dünyevi bir şey.

Es ist Natur, das Irdische.

Dünyevi düşünceler şimdi sessiz olun

Irdische Gedanken Nun verstummt