dürtü için Türkçe-Almanca çeviriler:

Triebe, Trieb · Impuls · Sexualtrieb · Libido · Antrieb · diğer çevirileri

dürtü Triebe, Trieb

Benim için teslim olma, bu dürtülere boyun eğmektir.

Für mich würde Kapitulation heißen, diesen Trieben nachzugeben.

Evet, herkes Bree'ye cinsel dürtülerin tehlikeli olduğunu anlatmıştı.

Ja, jeder sagte Bree, dass ihre sexuellen Triebe gefährlich waren.

Yürek, acı, aşk, cinsel dürtü.

Herz, Schmerz, Liebe, Triebe.

dürtü Impuls

Ne tür dürtüler?

Was für Impulse?

dürtü Sexualtrieb

Profesör Freud cinsel dürtünün basit zevk dürtüsünden geldiğini iddia ediyor.

Professor Freud behauptet, der Sexualtrieb entspringe dem simplen Verlangen nach Genuss.

dürtü Libido

Semptomlarının arasında duygusal dengesizlik mevcut Ve doyumsuz cinsel dürtü.

Welche unter seinen Symptomen emotionale Unbeständigkeit auflistet und eine unersättliche Libido.

dürtü Antrieb

İkimiz de, kişisel dürtülerin taktik kararları olumsuz etkilediğini biliyoruz.

Wir beide wissen, dass persönliche Antriebe taktische Entscheidungen negativ beeinflussen können.