düzeltmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

richten · berichtigen · richtigstellen · machen · korrigieren · ordnen · wiedergutmachen · diğer çevirileri

düzeltmek richten

Indy geri çekilmeyi reddetti Ve şapkasını düzeltti

Indy verteidigte seinen Grund und richtete seinen Filzhut

O zaman gel, şu siktiğimin ağacını düzelt.

Dann komm mit, richte scheiß schiefen Baum!

Düzelt o zaman.

Dann richte es.

düzeltmek berichtigen

Hep insanları böyle düzeltmek durumunda mısın?

Musst du immer die Leute so berichtigen?

Fella, orijinal Sindirella hikayesinin neden olduğu bütün yanlışları düzeltmek için seçildin.

Fella, du wurdest erwählt, alle großen Falschmeldungen der Originalstory von Cinderella zu berichtigen.

düzeltmek richtigstellen

İşleri düzeltmek için.

Um alles richtigzustellen.

Bunu düzeltmek için.

Um das richtigzustellen.

düzeltmek machen

Ama Rufus her şeyi düzeltti.

Aber Rufus hat alles sauber gemacht.

Yayından önce düzeltiriz. Evet.

Die Nachbearbeitung macht das schon.

düzeltmek korrigieren

Mathilde yanlışlarımı düzeltir misin?

Mathilde, korrigierst du mich?

düzeltmek ordnen

O da düzeltti.

Er ordnete es.

düzeltmek wiedergutmachen

Ve bunu düzeltmek istiyorum.

Und ich will es wiedergutmachen.