düzen için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ordnungen, Ordnung · Reihenfolge · diğer çevirileri

düzen Ordnungen, Ordnung

Yeni bir düzen başlıyor.

Eine neue Ordnung regiert!

Kanun, düzen, otorite.

Gesetz, Ordnung, Autorität.

Evet, bugün yeni bir düzen başlıyor!

Heute fängt eine neue Ordnung an.

düzen Reihenfolge

Barry, böyle şeylerin doğal bir düzeni vardır.

Barry, es gibt eine natürliche Reihenfolge der Dinge.