düzensiz için Türkçe-Almanca çeviriler:

unregelmäßig · chaotisch · ungleichmäßig · irregulär · diğer çevirileri

düzensiz unregelmäßig

Kalp atışları düzensiz ve yavaşlıyor.

Ihr Herzschlag ist unregelmäßig.

Kalp atışları düzensiz.

Herzschlag ist unregelmäßig.

Şimdi, şimdii zamandaki düzensiz fillerin emir kiplerini

Und nun unregelmäßige Verben im Präsens Konjunktiv.

düzensiz chaotisch

İnsanlar düzensiz olabiliyorlar Metatron.

Menschen wirken chaotisch, Metatron.

düzensiz ungleichmäßig

Doğrudan gamma ışınları alıyoruz Her yarım dalgada bir düzensiz aralıklarla.

Wir bekommen reine Gammastrahlen jede halbe Stunde, in ungleichmäßigen Abständen.

düzensiz irregulär

Böyle düzensiz banka hesapları göze batmaz.

So eine irreguläre Summe würde auffallen.