düzgün için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist · richtig · ordentlich · diğer çevirileri

düzgün ist

Çünkü Yunan Mike bayağı düzgün bir adamdır.

Denn "Griechen-Mike" ist ein ziemlich anständiger Kerl.

Ben düzgün sayılabilecek tipte bir babayım, değil mi?

Ich bin ein halbwegs anständiger väterlicher Typ, oder?

Ben düzgün bir adamım!

Ich bin ein netter Typ!

düzgün richtig

Ama ondan önce düzgün bir evimiz vardı,

Davor hatten wir ein richtiges Zuhause,

Size ve Dedektif Bell'e gitmeden önce düzgün bir veda borcum vardı.

Ich schulde Ihnen und Detective Bell einen richtigen Abschied, bevor ich ging.

Ama bu işi düzgün yapacağım.

Aber ich mache es richtig.

düzgün ordentlich

Düzgün bir altyapıya ihtiyacımız var.

Wir brauchen eine ordentliche Infrastruktur.

Doğru düzgün besle o zaman.

Dann mäste ihn ordentlich.

Her şey çok temiz ve düzgün değil mi?

Alles sehr gepflegt und ordentlich, nicht wahr?