dışında için Türkçe-Almanca çeviriler:

außer · außerhalb · neben · ausgenommen · diğer çevirileri

dışında außer

Artık hiçbir şey için savaşmıyorum, kendim dışında.

Ich kämpfe für nichts mehr, außer für mich selbst.

Meşgul olmak dışında.

Außer "beschäftigt sein"?

Belki de bir zaman yolcusu dışında.

Außer vielleicht von einem Zeitreisenden.

dışında außerhalb

Bazen bizim kontrolümüz dışındaki güçler her şeyi değiştirebilir.

Manchmal können Mächte außerhalb unserer Kontrolle alles verändern.

Kasabanın dışında bir şeyler oluyor.

Irgendwas passiert außerhalb der Stadt.

Şehir dışında bir yerde bir kulübesi var.

Er hat irgendwo außerhalb der Stadt eine Hütte.

dışında neben

Gabe dışında tabii

Neben Gabe natürlich.

Bariz olanın dışında." dedim ve Olive beni öptü.

Ich sagte, "neben dem Augenscheinlichen"und" Olive küsste mich

dışında ausgenommen

Sadece bir Wica'sa Wakan dışında, neden bilmiyorum.

Ausgenommen der Wica'sa Wakan, und ich weiß nicht, warum.