dışarı için Türkçe-Almanca çeviriler:

draußen · raus · heraus · hervor · diğer çevirileri

dışarı draußen

Dışarıda bekler misin, lütfen?

Würden Sie bitte draußen warten?

Biri dışarıda yaprak yakıyor.

Jemand verbrennt draußen Laub.

Dışarıda bir yerçekimi alanı var.

Da draußen ist ein Gravitationsfeld.

dışarı raus

Eğer kötü bir şey olursa, hemen dışarı çıkın.

Wenn irgendwas Schlimmes passiert, rennt sofort raus.

Hemen dışarı çık!

Komm jetzt raus!

Sonra seni dışarı çıkaracağız.

Dann schaffen wir dich raus.

dışarı heraus

Tamam! Dışarı çık yoksa ateş ederim!

Kommen Sie heraus, oder ich schieße.

Çok yavaş çık dışarı.

Kommen Sie langsam heraus.

Ed, dışarı çık!

Ed, komm heraus!

dışarı hervor

Çık dışarı, şeytan.

Komm hervor, Dämon.