dışkı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Scheiße · Kot · Fäkalien · diğer çevirileri

dışkı Scheiße

Daha çok dışkı.

Noch mehr Scheiße.

Yaşlı Clemens dışkıdan nefret eder!

Der alte Clemens hasst Scheiße!

dışkı Kot

Bir kere taşlaşmış dışkı içinde bir kro-magnon azıdişi bulmuştum.

Einmal fand ich den Backenzahn eines Cromagnonmenschen in versteinertem Kot.

dışkı Fäkalien

Dışkı anormaldir ve daima soluk sarı renktedir.

Die Fäkalien sind abnormal und von gelblicher Färbung.