dadı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kindermädchen · Ammen, Amme · diğer çevirileri

dadı Kindermädchen

Yeni bir dadı bulmak zorundayız.

Wir brauchen ein neues Kindermädchen.

Bir dadı olmayı seviyor.

Sie ist gern Kindermädchen.

Efendim, saygısızlık etmek istemem ama ben dadı değilim.

Sir, bei allem Respekt, ich bin kein Kindermädchen.

dadı Ammen, Amme

Bizler hayduduz, dadı değil.

Wir sind Geächtete, keine Ammen.

Bırak beni, dadı Beni tutmayı kes.

Laß mich, Amme! Laß mich los!