daha şimdiden için Türkçe-Almanca çeviriler:

schon · bereits · diğer çevirileri

daha şimdiden schon

Bakın, kendimi şimdiden daha güçlü hissediyorum.

Seht, ich fühle mich schon viel stärker.

Bob daha şimdiden beş kere kaçmaya kalkıştı.

Bob hat schon fünf Mal versucht, ausbrechen.

Daha şimdiden at çalıyor.

Er stiehlt schon Pferde.

daha şimdiden bereits

Bu köleler daha şimdiden bize bir milyar Sestertius'a mal oldu.

Diese Sklaven haben uns bereits eintausend Millionen Sesterze gekostet.

Gördün mü? Daha şimdiden önyargılısın.

Siehst du, du bist bereits parteiisch.

Daha şimdiden üç üye kulübe ihanet etti.

Drei Mitglieder haben den Club bereits verraten.