daha genç için Türkçe-Almanca çeviriler:

jünger · diğer çevirileri

daha genç jünger

O mu? Hayır, o daha genç.

Nein, nein, sie ist jünger.

Daha genç olduğunu düşünmüştüm.

Ich dachte, Sie wären jünger.

Yani sen daha genç olsaydın baba.

Du meinst wohl, wenn du jünger wärst.