dahası için Türkçe-Almanca çeviriler:

außerdem · ist · diğer çevirileri

dahası außerdem

Ve dahası bu da sahte değil.

Außerdem ist sie keine Fälschung.

Dahası, tıraş kremimin içinde diş macunu, diş macunumda da tıraş kremi vardı.

Außerdem hatte ich in der Zahnpastatube Rasiercreme und in der Rasiercremetube Zahnpasta.

Dahası, paraya ihtiyacı var.

Außerdem braucht er Geld.

dahası ist

Ve dahası bu da sahte değil.

Außerdem ist sie keine Fälschung.

Dahası da var, değil mi?

Da ist noch mehr, oder?

Paul Revere, bir Rönesans adamıydı. Bir gümüşçü ilk sanayicilerden ve dahası büyük ölçüde takdir edilen dişçiydi.

Paul Revere war ein Universalgenie, ein Silberschmied, ein früher Industrieller und sogar ein hochgelobter Zahnarzt.