dahi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Genie · Wenn · auch · selbst · Wunderkind · mit · sogar · diğer çevirileri

dahi Genie

Bu adam bir dahi mi!

Ist dieser Typ ein Genie?

Kesin bir dahi olmalı.

Muss wohl ein Genie sein.

Ray gerçekten bir dahi!

Ray ist wirklich ein Genie!

dahi Wenn

Esrar içmiş dahi olsa, bu enine omurilik iltihabına neden olmaz.

Selbst wenn er kifft, kann das nicht Querschnittsmyelitis verursachen.

Peki ya bu ziyaretçi bir tür dahi ise?

Was, wenn dieser Besucher so eine Art Genius ist?

Rafael ve Petra harika dahi olsa.

Auch wenn Rafael und Petra toll sind.

dahi auch

Ben de bir dahi gencim.

Ich bin auch ein Überflieger.

O dahiydi, Helen dahi, Dennis de dahi.

Helen ist ein Genie, Dennis auch.

Rafael ve Petra harika dahi olsa.

Auch wenn Rafael und Petra toll sind.

dahi selbst

Esrar içmiş dahi olsa, bu enine omurilik iltihabına neden olmaz.

Selbst wenn er kifft, kann das nicht Querschnittsmyelitis verursachen.

Denerim ama Luca Brasi'yi Sonny dahi durduramaz.

Selbst Sonny kann Luca Brasi nicht aufhalten.

dahi Wunderkind

Ben bir dahi çocuğum.

Ich bin ein Wunderkind.

Gunderson tasarladı. O bir dahi.

Gunderson ist ein Wunderkind.

dahi mit

Dahi ile ne demek istedin?

Was meinst du mit Genie?

Sözümü geri alıyorum dahi değilsin.

Ich nehm's zurück. Das mit dem Genie.

dahi sogar

Bana eski bir fotoğraf dahi gösterdi.

Sie zeigte mir sogar ein altes Foto.