dakika için Türkçe-Almanca çeviriler:

Minuten, Minute · Moment · diğer çevirileri

dakika Minuten, Minute

On dakika, beş saniye. Dört saniye, üç saniye, iki saniye bir saniye. On dakika.

Zehn Minuten, fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde.

Beş dakika mola alıyoruz.

Macht fünf Minuten Pause.

Beş dakika içinde gidiyoruz.

Wir gehen in fünf Minuten.

dakika Moment

Bekle bir dakika. Liberal profesörler, feminist atölye çalışmaları, soyut heykeller.

Moment mal, liberale Professoren, feministische Workshops, abstrakte Skulpturen.

Hayır, bekle bir dakika.

Nein, nein, nein. Moment mal.

Bir dakika bekle, Jesse.

Warte einen Moment, Jesse.