damarı

Onun kanı senin damarlarında akıyor.

Sein Blut fließt durch deine Adern.

Bu kalın çizgiler ağsı damarlar.

Diese schwarzen Linien netzartige Adern.

Damarlar, kılcal damarlar kaslar, hücreler.

Venen, KapiIIaren, muskeln, ZeIIen,

Alerjenler, alerjik bir damar iltihabını tetikleyebilir.

Allergene können eine allergische Vaskulitis auslösen.

Ayrıca damardan demir dextran da verebiliriz.

Wir könnten ihm auch intravenös Eisendextranase geben.

Onun kanı, onun özü senin damarlarında akıyor. Sen

Ihr Blut, ihre Essenz fließt durch Eure Adern.

Dedektörler, ikili damar sistemi algıladı.

Sensoren registrieren binäres Kreislaufsystem.

Tek yapmam gereken bu damarı kesmek.

Ich muss lediglich diese Vene öffnen.

Tamam, birisi göğüs-kalp damar cerrahı çağırsın.

Jemand soll einen Herz-Lungen-Chirurg holen.

Onu damardan besliyorlar?

Werden sie intravenös ernährt?