danışman için Türkçe-Almanca çeviriler:

Berater · Finanzberater · Beraterin · Ratgeber · Rechtsberater · diğer çevirileri

danışman Berater

Bir danışman gibi.

Wie ein Berater.

Yeni bir danışman istiyorum

Ich will einen neuen Berater.

Los Angeles'taki en büyük politik danışman.

Größter politischer Berater in L.A.

danışman Finanzberater

Onun mali danışmanı mısın?

Sind Sie sein Finanzberater?

O bir mali danışman.

Er ist ein Finanzberater.

Ben mali danışman mıyım?

Bin ich der Finanzberater?

danışman Beraterin

Ben Li Lei, Bay Chung 'ın teknik danışmanı.

Ich bin Li Lei, Mr. Chung's technische Beraterin.

Aynı fikirdeyim. Bu yüzden onu bir danışman olarak davet ettim.

Genau, deshalb habe ich sie als Beraterin eingeladen.

Goran Wass, Eva'yı danışman olarak işe aldı, doğru mu?

Göran Wass hat Eva als Beraterin dazugeholt, ist das richtig?

danışman Ratgeber

Ben Bay Kimber'ın danışmanı ve muhasebecisiyim.

Ich bin Mr Kimbers Ratgeber und Buchhalter.

Rimspoke'nin hem sağkolu hem danışmanı hem de arkadaşıdır.

Er ist Rimspoke's rechte Hand, betreuer, Ratgeber und Freund.

Bana yeni bir danışman getirin.

Bringt mir einen neuen Ratgeber!

danışman Rechtsberater

Sayın danışman, siz bu adamın yasal avukatısınız.

Herr Abgeordneter, Sie sind der Rechtsberater dieses Mannes.