dan için Türkçe-Almanca çeviriler:

von · aus · als · diğer çevirileri

Dan

dan von

Ben size Victor Heerman'dan kendi bestemi çalayım.

Ich spiele meine eigene Komposition von Victor Heerman.

Dr Ja'Dar'dan mesaj var.

Nachricht von Dr. Ja'Dar.

Peder Jeremy St. Ursula'dan Diyakoz John Townsend ve çalışma arkadaşımız Maya Larkin.

Pater Jeremy, Diakon John Townsend von St. Ursula und unsere Mitarbeiterin Maya Larkin.

dan aus

Pekala, ben Bridget Jones, Sit Up Britain'dan. Büyük bir dışkı batağından bildirmekteyim.

Das war Bridget Jones für Sit Up Britain, live aus einem großen Bottich Exkremente.

Onlara babanın Tomelilla'dan Lasse Karlsson olduğunu söyle. Tamam.

Sag ihnen, dass dein Vater Lasse Karlsson aus Tomelila ist.

Walkertown, Kuzey Carolina'dan Dünya Finaline hak kazanan, Luke Collins!

Die Qualifikation für das Finale. Aus Walkertown, North Carolina, Luke Collins.

dan als

Sen özgür bir adam değilsin. Georgia'dan kaçan bir adamdan başka bir şey değilsin.

Du bist kein freier Mann, sondern nichts weiter als ein Entlaufener aus Georgia.

Yedi Krallık'ta Stannis Baratheon'dan daha onurlu bir adam yoktur.

Kein Mann der Sieben Königslande ist redlicher als Stannis Baratheon.

Foreman'dan daha iyi bir yalancı değilim.

Ich bin kein besserer Lügner als Foreman.