davalı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Angeklagte · diğer çevirileri

davalı Angeklagte

Ama artık davalı konumunda değil.

Aber er ist kein Angeklagter mehr.

Davalının alkollü içecek ile çekilmiş fotoğrafının dâhil edilmesini talep ediyoruz.

Wir bitte darum, Beweis-Fotos vom Angeklagten mit einem alkoholischem Getränk aufzunehmen.

Davalı üniversitede misafir bir öğretim görevlisini tehdit etmiş.

Die Angeklagte bedrohte einen Gastdozenten an der Universität.