davranış için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verhalten · Benehmen · Verhaltensmuster · einstellung · diğer çevirileri

davranış Verhalten

Serbest kalan füzelerin mart ayındaki kediler gibi davrandığını söyleyebilirim.

Eins ist sicher. Losgelassene Raketen verhalten sich wie läufige Katzen.

Gerginlik, saldırgan davranışlar bekliyorlardı.

Erwarten eine Eskalation, kämpferisches Verhalten.

Tanrı aşkına Lana hayatında bir kez olsun gururlu davran.

Um Gottes willen, Lana verhalte dich einmal in deinem Leben ehrenhaft!

davranış Benehmen

O zaman insan gibi davran.

Dann benimm dich wie ein Mensch.

Bazı hayvanlar garip davranıyor.

Einige Tiere benehmen sich seltsam.

Peggy Sue son günlerde biraz garip davranıyor.

Peggy Sue sich merkwürdig benommen hat in letzter Zeit?

davranış Verhaltensmuster

Antisosyal davranış benim uzman özelliğimdir.

Asoziale Verhaltensmuster sind meine Spezialität.

Bir davranış biçimi göstermeye çalışıyorum ki Hunter's Point pistindeki olayı açıklayabilsin.

Ich versuche, ein Verhaltensmuster aufzuzeigen das die Ereignisse an der Huntefls-Point-Rennstrecke erhellen wird.

davranış einstellung

Çok olgun bir davranış bu.

Eine sehr reife Einstellung.