dayanıklı için Türkçe-Almanca çeviriler:

zäh · robust · stark · widerstandsfähig · beständig · hart · solide · diğer çevirileri

dayanıklı zäh

Biz dayanıklı bir topluluğuz.

Wir sind ein zäher Haufen.

Dayanıklı küçük adiler.

Zähe kleine Misthasen.

Ben artık dayanıklı bir Teksaslıyım.

Ich bin jetzt eine zähe Texanerin.

dayanıklı robust

Bayağı dayanıklı bir silahın var.

Ziemlich robuste Waffe haben Sie da.

Homer dinle, arkadaki oda da şu süper dayanıklı Afrikalı arılardan var.

Hör zu, Homer. Im Hinterzimmer habe ich diese super robusten Afrikanisierten Honigbienen.

Çok dayanıklı bir ahşap.. ve cam.

Sehr robustes Holz und, äh, Glas.

dayanıklı stark

Çok küçük, çok etkili bir ateşleyici. Sarsıntıya ve şoklara karşı dayanıklı.

Ein Hochleistungsschalter in Miniaturformat, der starke Schläge und Vibrationen aushält.

Büyük, güçlü, acıya dayanıklı Tom Foss.

Großer, starker, stoischer Tom Foss.

dayanıklı widerstandsfähig

Lastikler: Çivilere Dayanıklı

Widerstandsfähig gegenüber Nägeln

Yeterince dayanıklı değil.

Nicht widerstandsfähig genug.

dayanıklı beständig

Dayanıklı ve bırakmaz.

Beständig und unentrinnbar.

dayanıklı hart

Bilimsel duruşuna rağmen dayanıklı bir adamsın.

Trotz der Gelehrtenhaltung sind Sie hart.

dayanıklı solide

İçi sedef kaplama dayanıklı tutacakları var.

Mit Intarsien aus Elfenbein und soliden Messinggriffen.