değeri

Kaptan, fotonik enerji değerleri tespit ediyorum.

Ich empfange Werte photonischer Energie.

Yoksa ahlaki değerlerden yoksun aileler misiniz?

Oder ihre Eltern sittliche Wertvorstellungen vertreten?

Biraz daha fazla değeri var.

Sie ist ein wenig mehr wert.

Sizin için bir değeri yok.

Sie haben keinen Wert für Sie.

Bir kaç enerji değeri, ama çok düzensizler.

Ein paar Werte, aber sehr erratisch.

Şimdi bir değeri var.

Jetzt ist sie wertvoll.

Saygı, onur, sadakat, eski moda değerler

Respekt, Ehre, Loyalität, alteingebrachte Werte

Anormal değerler tespit ediyorum.

Eigenartig. Ich empfange anomale Werte.

Tıbbi hiçbir değeri olmayan bir ot.

Ein Kraut ohne medizinische Wirkung.

Değerler iyi, sorun yok.

Gute Werte, keine Probleme.