değersiz için Türkçe-Almanca çeviriler:

wertlos · mies · unwürdig · nichtig · schändlich · armselig · diğer çevirileri

değersiz wertlos

Siz değersiz böcekler, ezilmek üzeresiniz.

Ihr wertlosen Beetles werdet zerquetscht.

Seni değersiz budala.

Sie wertloser Trottel.

Değersiz küçük kaltaklar.

Wertlose kleine Schlampen.

değersiz mies

Değersiz küçük bir bar.

Eine miese kleine Bar.

Evet, ama iyi bir çoban bile değilsin, Albert.

Aber du bist ein mieser Schafzüchter, Albert.

Kötü bir koca değilsin ki sen.

Du bist kein mieser Ehemann.

değersiz unwürdig

Sen bu diyarlara layık değilsin!

Du bist dieser Reiche unwürdig!

Ve değersiz hizmetkarlarınız içinde Hung Fat, en çaresiz olandır.

Von all deinen unwürdigen Dienern ist Hung Fat der mittelloseste.

değersiz nichtig

Değersiz ve iptal.

Null und nichtig.

değersiz schändlich

Değersiz kılar bizim nezaketimizi Ve cinayetlerimizi

Und unsere hehren Taten und schändlichen Akte

değersiz armselig

Charlie Valchek'in değersiz kardeşi.

Charlie Valcheks kleiner armseliger Bruder.