değişmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

ändern · verändern, verändernd · sich ändern · tauschen · sich verändern · wechseln · wechselnd · sich verwandeln · variieren · umgestalten · umändern · wandeln, Wandel · Änderung · diğer çevirileri

değişmek ändern

Tanrım, bazı şeyler hiç değişmiyor.

Grundgütiger. Manche Dinge ändern sich nie.

Bir ceset daha bir şey değiştirecek mi?

Würde eine Leiche mehr etwas ändern?

Çünkü tek bir bağışlama hareketi her şeyi değiştirebilir.

Denn ein kurzer Akt der Vergebung kann alles ändern.

değişmek verändern, verändernd

Bazen bizim kontrolümüz dışındaki güçler her şeyi değiştirebilir.

Manchmal können Mächte außerhalb unserer Kontrolle alles verändern.

Hayatını değiştirdi?

Dein Leben verändert?

Yine de hiçbir şey değişmedi.

Trotzdem hat sich nichts verändert.

değişmek sich ändern

Tanrım, bazı şeyler hiç değişmiyor.

Grundgütiger. Manche Dinge ändern sich nie.

Bu ilişki asla değişmiyor.

Diese Beziehung ändert sich nie.

Her şey değişmek üzere.

Alles wird sich ändern.

değişmek tauschen

Değişmek ister misin?

Sie wollen tauschen?

Numara değiştirmek kötü şans getirir.

Nummern tauschen bringt Unglück.

Kartları değişmek ister misin?

Willst du Karten tauschen? Nein.

değişmek sich verändern

Bir anda her şey değişebilir.

Alles kann sich plötzlich verändern.

Yine de hiçbir şey değişmedi.

Trotzdem hat sich nichts verändert.

Şu ana kadar hiçbir şey değişmedi.

Bisher hat sich nichts verändert.

değişmek wechseln

Çünkü benim hislerim değişip duruyor.

Denn meine Gefühle wechseln ständig

Değiştirmek ister misin?

Sie wollen wechseln?

Kusmuk temizlemek ve idrara bulanmış nevresimleri değiştirmekten daha iyi, değil mi?

Besser als Kotze aufzuwischen und nach Urin duftende Bettlaken zu wechseln, richtig?

değişmek wechselnd

Bay Pickwick renk değiştirdi

Mr. Pickwick wechselte die Farbe.

Bu şirket Prince'den daha fazla isim değiştiriyor.

Diese Kanzlei wechselt öfter den Namen als Prince.

Gelen trafikle birlikte kameranın açısı da değişiyor.

Der Kamerawinkel wechselt mit dem Gegenverkehr.

değişmek sich verwandeln

Bizim Billy de değişmek istiyor.

Unser Billy will sich auch verwandeln.

Temelim, yer değiştiren kumlara dönüştü.

MeinBetonfundament verwandelte sich in Treibsand.

değişmek variieren

Bireyler değişebilir, yüzdeler hesaplanır.

Individuen variieren, Prozentangaben bleiben konstant.

Arama süreleri değişiyor.

Die Anrufdauer variiert.

değişmek umgestalten

Hayatını değiştirmek de falan da filan da

Das Leben umgestalten. Bla, bla, bla.

değişmek umändern

Bir şeyi değiştirebilir miyim?

Kann ich etwas umändern?

değişmek wandeln, Wandel

Vergi hukukunun sürekli değişen ortamında

Im fortwährenden Wandel des Steuerrechtes

değişmek Änderung

Güvenlik sebebiyle mekanımızı değiştirdik.

Sicherheitslücke. Änderung des Treffpunkts.