değiştiremez

Artık onun kaderini kimse değiştiremez.

Niemand kann ihr Schicksal mehr ändern.

Hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez.

Nichts kann diese Realität ändern.

Silah artık hiçbir şeyi değiştiremez.

Keine Pistole kann mehr etwas ändern.

İyi denemeydi, ama söyledim sana, ben ona kendimi adadım ve hiçbir şey bunu değiştiremez.

Netter Versuch, aber ich habe dir gesagt, dass ich ihm verpflichtet bin und nichts wird das ändern.

Artık hiçbir şey bunu değiştiremez.

Nichts kann das jetzt ändern.

Hiçbir şey bunu değiştiremez.

Nichts kann das je ändern.

Bunu hiçbir şey değiştiremez.

Und das kann nichts ändern.

Artık bunu kimse değiştiremez.

Niemand kann das jetzt ändern.

Kara büyü bunu değiştiremez.

Schwarze Magie kann das ändern.

Ve artık bunu hiçbir şey değiştiremez.

Und nichts kann das ändern, also