değiştirici

Neden birisi bir şekil değiştirici öldürsün ki?

Warum würde jemand einen Gestaltwandler töten?

Ölü bir şekil değiştirici bulmuşlar.

Sie haben einen toten Gestaltwandler gefunden.

Onlar şekil değiştirici.

Sie sind Formwandler.

Onun ses değiştirici yazılımını kullanacağız.

Wir benutzen ihre Stimmen-Modulations-Software.

Otomatik değiştirici sıkıştı.

Der Automatik-Radwechsler klemmt.

Bu bir şekil değiştirici Jack.

Jack, es ist ein Gestaltenwandler!

Hiç bir şekil değiştirici öldürdün mü?

Hast du schonmal einen Gestaltwandler getötet?

Yeni ordunuzun değiştirici modüllerini de imha ettim.

Ich habe die Schallmodule der neuen Armee zerstört.

Muhtemelen bir şekil değiştirici. Doğu mitolojisinde Garuda diye bilinirler.

Vermutlich ein Gestaltwandler, bekannt als Garuda in der östlichen Mythologie.

Belki de bir şekil değiştirici ya da öyle bir şeydir

Das könnte, äh ein Formwandler oder so was sein, es ist nicht