değiştirme için Türkçe-Almanca çeviriler:

ändern · ersetzen · diğer çevirileri

değiştirme ändern

Bu yüzden seni değiştirmeyi tercih ederim.

Deswegen würde ich lieber dich ändern.

Ya da belki biri bu kuralları değiştirmeye çalışıyordur.

Oder vielleicht versucht jemand, diese Regeln zu ändern.

Bir kaç gün sonra, Carla herşeyi değiştirmeye başladı.

In den nächsten Tagen begann Carla, alles zu ändern.

değiştirme ersetzen

Arama ve Değiştirme: Tamamlandı.

Suchen und Ersetzen: komplett.