değil için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist · nicht · kein · nein · diğer çevirileri

değil ist

Bu tür kahramanlık gösterileri yeni bir şey değildir!

Diese Sorte pathetischer öffentlicher Auftritte ist nichts Neues!

O bir makine değil.

Sie ist keine Maschine.

O bir hizmetçi, İngilizce profesörü değil.

Sie ist Haushälterin, keine Literaturprofessorin.

değil nicht

Burası tiyatro değil mi Susie?

Ist dies ein Nicht-Theater?

Yüzbaşı Carter değil miydi Yıldız geçitlerinin milyonlarca kombinasyonunu azaltan Yüzbaşı Carter değil miydi?

Hat Captain Carter nicht berechnet, dass es Millionen möglicher Stargate-Symbolkombinationen gibt?

Evet, doğru, ama bu benim suçum değil.

Ja, stimmt, aber das ist nicht meine Schuld.

değil kein

Ben de biraz araştırma yaptım. Haberler iyi değil.

Ich habe auch ein bisschen gegraben, keine guten Nachrichten.

Şimdi uygun bir zaman değil.

Jetzt ist kein guter Zeitpunkt.

Burası bir şehir değil.

Dies ist keine Stadt.

değil nein

Hayır, değil. Ama başka seçeneğim yok.

Nein, aber ich habe keine Wahl.

Hayır, bunların hiçbiri normal değil!

Nein, nichts davon ist normal!

Hayır, değil. Senin suçun.

Nein, es ist deine Schuld.