dede için Türkçe-Almanca çeviriler:

Opas, Opa · Großvater · diğer çevirileri

dede Opas, Opa

İyi geceler, dede.

Gute Nacht, Opa.

Dede, buraya gel!

Opa! Komm her!

Seth dede, burada mısın?

Opa Seth, bist du hier?

dede Großvater

Senin deden, Tommy.

Dein Großvater, Tommy.

Dede, bana ihtiyacın var mı?

Großvater, brauchst du mich noch?

Bir milyonerimiz var, bir üniversiteli çocuk, bir dede ve makinesi sürme ehliyeti olan bir adam.

Wir haben einen Millionär, ein Collegejunge, einen Großvater und einen Mann, der eine Fahrerlaubnis für einen Bulldozer hat.