dedektif için Türkçe-Almanca çeviriler:

Detektiv · Privatdetektiv · Ermittler · Kriminalroman · Krimi · diğer çevirileri

dedektif Detektiv

Senin için kötü haberlerim var, Dedektif.

Ich habe schlechte Neuigkeiten für Sie, Detektive.

Bu yüzden dedektif oldum.

Deshalb wurde ich ein Detektiv.

O gerçek bir dedektif.

Er ist ein echter Detektiv.

dedektif Privatdetektiv

Bizim kaynağımız özel bir dedektif.

Unsere Quelle ist ein Privatdetektiv.

O bir özel dedektif.

Er ist ein Privatdetektiv.

Sen özel dedektif misin?

Du bist ein Privatdetektiv.

dedektif Ermittler

İki ceset, iki dedektif mi?

Zwei Leichen, zwei Ermittler?

Birkaç dedektif daha işime yarayabilir.

Ich könnte ein paar Ermittler gebrauchen.

Kumandan, Carlton Lassiter, baş dedektif.

Commander Carlton Lassiter, Chef Ermittler.

dedektif Kriminalroman

Görünüşe göre, dedektif öykülerini seviyorsun.

Wie es scheint, mögen Sie Kriminalromane.

Dedektif. Bu kitap bir cinayet romanı değil.

Detective, dieses Buch ist kein Kriminalroman.

dedektif Krimi

Martha hala, çok dedektif hikayesi okuyorsun.

Tante Martha, du liest zu viele Krimis.