defa için Türkçe-Almanca çeviriler:

-mal · Mal · Male · diğer çevirileri

defa -mal

Kaç defa etindeki yaralara katlandın?

Wie viele Fleischwunden ertrugen Sie?

Hayır, bir defa nörebilimsel davranış hakkında ders aldım.

Nein, ich hatte eine Klinikrotation in Verhaltensneurologie.

Caitlin, DNA testini iki defa yaptım.

Caitlin, ich habe den DNA-Test zweimal gemacht.

defa Mal

Belki de bu defa. .farklı bir rota deneyebilirsin.

Vielleicht könnten Sie dieses Mal. .eine andere Route probieren.

Beş ya da altı defa yaklaşık.

Fünf oder sechs Mal ungefähr.

Bu defa ben güçlüyüm.

Dieses Mal bin ich stärker.

defa Male

Birçok defa fethedildi.

Viele Male erobert.

Ama Alex ve ben, "Ölüm" ü defalarca kandırdık.

Und Alex und ich haben den Tod dutzende Male ausgetrickst.

Hem de yüzlerce defa gördüm.

Ich habe es hunderte Male gesehen.