define

Bir defin çukuru.

Sondern ein Gewölbe.

Evet beyler Bu kesinlikle hilesiz, gerçek bir define haritası.

Nun, meine Herren, das ist definitiv eine absolut waschechte Schatzkarte.

Ben Define Adası'nı tercih ederim.

Ich bevorzuge die Schatzinsel.

Helene'e bir defin belgesi verdiler.

Man übergab Helene eine Todesurkunde.

Yine dalmışsın, Hasan Ağa. Hasan Ağa defineleri düşünüyor.

Du hast Dich wieder in Gedanken vertift Hasan Aga.

Ve define haritası da onda.

Und er hat die Schatzkarte.

Bunun adı Drosophila Funebris, defin sineği.

Und das ist Drosphilia Funebris, die Grabfliege.

Yerini unutmamak için de bir define haritası çizmişti.

Zeichnete eine Schatzkarte, um's wiederfinden zu können.

Define haritası da Kara Sakal'daydı.

Und dass Blackbeard die Schatzkarte hatte?

MUPPET DEFİNE ADASI

MUPPETS DIE SCHATZINSEL