deliği

Belki bir solucan deliği ya da bir alt uzay koridoru keşfetmişlerdir.

Vielleicht haben sie ein Wurmloch oder einen Subraumkorridor entdeckt.

Ben delik deşik bir akciğer ya da beyin sarsıntısı falan bekliyordum.

Ich habe eine durchbohrte Lunge oder eine tödliche Gehirnerschütterung erwartet.

Araştırmacılarımız beş blok ötede açık bir delik bulmuşlar.

Unsere Ermittler fanden einen offenen Gullideckel fünf Blocks entfernt.

Altı kaburgası kırılmış, akciğeri delik.

Sechs gebrochene Rippen, punktierte Lunge.

Sadece bir kaç deliği tamir ettim

Ich habe ein paar Lecks repariert.

Senin şu uçuk solucan deliğin tekrar ne zaman açılacak?

Wann soll sich dein fahrbot Wurmloch wieder öffnen?

Kapkara gözler. İki kara delik gibi.

Pechschwarze Augen, wie zwei dunkle Löcher.

Deliği olmayan bir flüt, flüt değildir.

Eine Flöte ohne Löcher ist keine Flöte

Bir solucan deliğinden geçtik.

Wir passierten ein Wurmloch.

Bir solucan deliği algıladık.

Wir scannten nach einem Wurmloch.