delik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Löcher, Loch · Wurmloch · leck · Öffnungen, Öffnung · Hole · diğer çevirileri

delik Löcher, Loch

Kapkara gözler. İki kara delik gibi.

Pechschwarze Augen, wie zwei dunkle Löcher.

Bir fare için küçük bir delik kapı demektir.

Für eine Ratte ist ein kleines Loch wie eine Tür.

Kaptan, bir delik var.

Captain, da ist ein Loch.

delik Wurmloch

Belki bir solucan deliği ya da bir alt uzay koridoru keşfetmişlerdir.

Vielleicht haben sie ein Wurmloch oder einen Subraumkorridor entdeckt.

Beş günlük bir yolculukla ulaşılabilecek bir döngüsel solucan deliği var.

Ich höre. Fünf Tagesreisen von hier ist ein zyklisches Wurmloch.

Sıradan bir solucan deliği değil.

Es ist kein gewöhnliches Wurmloch.

delik leck

Sadece bir kaç deliği tamir ettim

Ich habe ein paar Lecks repariert.

Benim kabuklu İrlanda apış aramı yala, maya üretme am deliği!

Leck meine verkrustete Rosette, du pilzverseuchte, alte Fotze!

delik Öffnungen, Öffnung

Küçük bir delik görüyor musun?

Siehst du eine kleine Öffnung?

Bu zaman deliğinin izgesel biyolojik bir analizi.

Das ist eine Biospektralanalyse der Öffnung.

delik Hole

Bilgisayar, Kara Delik.

Computer, Black Hole.

Birinci bölümdeki deliği düşünün.

Visualisiere das 'hole in one'.