delikanlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

junge, jung · diğer çevirileri

delikanlı junge, jung

Genç bir delikanlı.

Ein junger Kerl.

Teşekkürler. Bir sorun mu var, delikanlı?

Wir haben ein Problem, junger Mann?

İğrenç bir alışkanlık, delikanlı.

Eine üble Angewohnheit, junger Mann.