delilik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Wahnsinn · Verrücktheiten, Verrücktheit · Irrsinn · Torheit · diğer çevirileri

delilik Wahnsinn

Kaçmayı planlamak delilik.

Wahnsinn, dieser FIuchtversuch.

Plan tam bir delilik.

Der Plan ist Wahnsinn.

Tamam, mutlak delilik, başlıyoruz.

Ok, Absoluter Wahnsinn, los geht's.

delilik Verrücktheiten, Verrücktheit

Nasıl bir tür yeni delilik bu?

Was für eine neue verrücktheit ist das?

Bu delilik de ne demek?

Was soll diese Verrücktheit?

delilik Irrsinn

Bu senin deliliğin!

Das ist Irrsinn!

delilik Torheit

Delilik ve aptallik.

Wahnsinn und Torheit.