demet için Türkçe-Almanca çeviriler:

Strahl · Garben, Garbe · diğer çevirileri

demet Strahl

Sabit demetler çarpışıyor.

Kollision stabiler Strahlen.

LHC proton veriliyor, demet bir.

Protonen sind eingeschossen, Strahl Eins.

Bir takyon ışın demeti alıyorum.

Es kommt ein Tachyonen-Strahl an.

demet Garben, Garbe

Başak aynı zamanda "Ekmek Evi" olarak da bilinir ve Başak, elinde bir demet buğday tutan bir bakire olarak tasvir edilir.

Virgo wird auch als das Haus des Brotes bezeichnet und die Repräsentation von Virgo ist eine Jungfrau, die eine Garbe Weizen hält.