demokrasi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Demokratien, Demokratie · diğer çevirileri

demokrasi Demokratien, Demokratie

Zulme karşı özgürlük, Nazizm'e karşı demokrasi!

Frieden contra Tyrannei, Demokratie contra Nazismus.

Demokrasi adına kara bir gün.

Ein schwarzer Tag für die Demokratie.

Bunun adı demokrasi Melissa.

Es nennt sich Demokratie, Melissa.