deneme için Türkçe-Almanca çeviriler:

Versuch · Versuche · Essay · experimentieren · Studie · Prüfung · experimentell · diğer çevirileri

deneme Versuch

Dördüncü deneme, gelişme yok.

Vierter Versuch, keine Meiose.

İyi deneme, Frank.

Guter Versuch, Frank.

İyi deneme Fred".

"Netter Versuch, Fred.

deneme Versuche

Denemeye devam et.

Versuchen Sie's weiter.

Denemeye devam edin, lanet olası!

Versuchen Sie's weiter, verdammt!

Yeni şeyler denemeye çalışıyorum.

Ich versuche mal etwas Neues.

deneme Essay

Bir deneme yazmam gerekiyor.

Ich sollte ein Essay schreiben.

Othello'da, Desdemona'nın rolü üzerine bir deneme.

Ein Essay über Desdemonas Rolle in Othello.

Din ile ilgili bir deneme yazdı.

Schrieb ein Essay über Religion.

deneme experimentieren

Burada, farklı şekiller, farklı dokularla denemeler yapabilirim.

Hier kann ich an Gestalten und Texturen experimentieren

Komite, güvenlik incelemesinin parçası olarak yalan makinesiyle sadece deneme yapıyordu.

Das Komitee experimentierte nur mit den Polygrafen als Teil der Sicherheitsprüfung.

Ben deneme yapmıyorum.

Ich experimentiere nicht.

deneme Studie

Desitabin ve Azasitidin, ki bunlar sadece klinik denemeler için kullanılıyor

Decitabin und Azacitidin werden eigentlich nur in klinischen Studien verwendet.

deneme Prüfung

Denemelere Cumartesi sabahı başlıyorsun.

Deine Prüfungen beginnen Samstagmorgen.

deneme experimentell

YDA deneme aşamasında.

HIPS ist experimentell.